Bạn cần gia nhập nhóm. Gia nhập tại đây

Hướng dẫn

Roblox | KIA VÀ VAMY TRANH ĐUA ĐỂ TRỞ THÀNH THE FLASH - Speed Simulator | KiA Phạm
   

Roblox | BÀ NGOẠI ĐIÊN KIA VÀO TRƯỜNG HỌC TIÊU DIỆT VAMY VÀ ĐỒNG BỌN - Granny | KiA
PhạmXin chào các bạn