Thông báo : Group hết robux mời bạn quay lại sau 30 phút nữa !
Những bạn nạp thẻ thành công mà chưa nhận được robux do group hết robux thì join group mới để nhận lại robux chuyển lỗi nhé !!!