- Nhận thẻ VIETTEL và MOBIFONE có mệnh giá từ 50k, 100k, 200k, 300k, 500k

- admin check tin nhắn từ 9h-22h

- Giá robux hiện tại 10k=70R$

- Join group "KiAGame" trước khi nạp robux
+Link Group: https://web.roblox.com/My/Groups.aspx?gid=4125115


+Link Page: https://www.facebook.com/KiArobux/

- Gửi tin nhắn về page theo form sau:

+ Tên tài khoản:

+ Mệnh giá thẻ:

+ Serial:

+ Mã thẻ:

Chú ý join group trước khi nạp robux!!!!!